Varför?

Detta gjorde mig ledsen att bevittna. Häromdagen var jag ute på en marknad och såg en kille som hade en surikat (bild nedan) med sig i koppel, precis som om det vore ett husdjur. Surikater är inga husdjur, de ska leva i sin naturliga miljö där de kan gräva tunnlar och springa runt i frisk luft. Om en människa ska ha en surikat som husdjur lär de inte låta dem springa runt i huset, då de lär gnaga och förstöra inredningen. Ja, de är supersöta och små och fluffiga men bara för det betyder det inte att vi kan sätta dem i koppel och springa runt med dem på gatan. Jag har ärligt talat aldrig sett något liknande här i Korea (eller ja, har sett höns/kaniner/osv i burar vid gatorna som någon sålde), så jag blev ganska shockad. Har mycket svårt att tro att killen ifråga hade ett område i sin lägenhet helt anpassat för surikaten (inte ens detta är tillräckligt dock) - istället har han garanterat en bur för den att vara i där den kommer att tillbringa sitt liv i depression (surikater är dessutom ett flockdjur). Läste att det är LAGLIGT att ha surikater som husdjur - helt sjukt, det borde förbjudas...
 
 
This made me sad to witness. The other day I was out visiting a market and saw a guy who had a meerkat (picture below) in a leash with him, just as if it was a pet. Meerkats are no pets, they should live in their natural habitat where they can dig out their tunnels and run around in fresh air. If a human has a meerkat as a pet, they would most likely not let them run around freely in their house as they will chew on stuff and make a mess. Yes, they are super cute and small and fluffy but this doesn't mean that we can put them in a leash and run around with them on the streets. I have honestly speaking never seen anything like this in Korea (well, I have seen chickens/bunnies/etc in cages that somebody tried to sell by the streets), so I was pretty chocked. I hardly think that this guy has an area in his home that is totally adapted to this meerkat (not even that would be enough though) - instead he probably has a cage for it - where it will spend the rest of its life in depression (meerkats need the company of others because they are sociable). I also read that it's actually LEGAL to have meerkats as pets - this is sick, and should be illegalized...
 
 
 

Kommentera här: